Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Custom Widget

Istiqomah dalam Ketakwaan Goozmedia.com Setiap Muslim menginginkan agar bisa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah ta’ala. Ini adalah do’a yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى

تنبيه الغافلين

 


Tanbihul Ghafilin
(تنبيه الغافلين)

Picture


Tanbihul Ghafilin (تنبيه الغافلين) (تنبيه الغافلين)Kitab ini disusun oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Mubin al-Fathani al-Syafi’i (), seorang ulama dari Patani. Kitab ini merupakan sebuah karya dalam bidang hadis Nabi saw.Buku yang dimaksudkan untuk dibagikan kepada pembaca kali ini adalah buku dalam bahasa Melayu kuno (tulisan jawi) berjudul Tanbihul Ghafilin (تنبيه الغافلين). Buku ini disusun oleh Syaikh Abdullah bin Abdul Mubin al-Fathani al-Syafi'i (), seorang ulama dari Patani. Buku ini merupakan karya di bidang hadits Nabi SAW. Sebagian besar hadits yang ditemukan dalam buku ini terkait dengan dosa-dosa besar.


Isi buku ini terdiri dari 12 bab:


1) Mengatakan tentang siksaan orang-orang yang meninggalkan shalat.

2) Mengatakan tentang siksaan orang yang tidak taat kepada orang tua.

3) Mengatakan tentang dengan siksaan mereka yang minum khamar (arak).

4) Mengatakan tentang dengan siksaan orang-orang yang melakukan perzinahan.

5) Mengenai tentang siksaan orang-orang yang melakukan sodomi (hubungan sesama jenis).

6)     Menyatakan mengenai dengan siksaan orang-orang yang memakan riba.

7) Mengenai orang-orang yang tidak senang dengan qada dan qadar Allah dan yang menyatakan tentang pahala pasien.

8)    Menyatakan mengenai dengan siksaan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat.

9) Mengekspresikan dengan menyiksa mereka yang membunuh orang lain tanpa hak yang tepat.

10) Menyatakan mengenai dengan hak wanita ke atas suaminya dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan ahli keluarga.

11)  Menyatakan mengenai dengan Hari Kiamat.

12) Menyatakan mengenai dengan syurga dan isi-isi di dalamnya.


Versi Tanbihul Ghafilin dari buku Rumi telah diterbitkan oleh beberapa perusahaan penerbitan untuk memudahkan pembaca sekarang menjadikannya bahan bacaan dan referensi mereka.Beberapa catatan mengenai kitab Tanbihul Ghafilin karya Syaikh Abdullah al-Fathani


Berikut dibawakan maklumat ringkas kitab ini, berdasarkan kajian al-Marhum Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah, katanya;


“ Sheikh Abdullah menghasilkan sebuah kitab hadis berjudul Tanbihul Ghafilin, yang diselesaikan penulisannya tahun 1184 H/1770 M. Kitab tersebut juga masih beredar di pasaran kitab. Karyanya yang pertama ialah terjemahan Tanbihul Ghafilin karya Sheikh Abu Laits as-Samarqandi. Terdapat tiga versi terjemahan beliau, ada yang lengkap merupakan terjemahan keseluruhan kandungan kitab asalnya. Namun, yang beredar di pasaran hanyalah merupakan terjemahan petikan-petikan kandungannya saja.


Versi yang sebuah lagi lebih lengkap daripada yang pernah diterbitkan. Dua versi yang agak lengkap tidak pernah dicetak. Beberapa manuskrip daripada ketiga-tiga versi tersebut telah dijumpai penulis, sekali gus menjadikannya koleksi sebagai bahan-bahan rujukan ”[1].


Berdasarkan kenyataan Haji Wan Mohd Shaghir di atas, ini menjelaskan bahawa kitab Tanbihul Ghafilin (Jawi) yang dicetak dan menjadi bacaan serta rujukan umat Islam kini, merupakan ringkasan terjemahan dari kitab Tanbihul Ghafilin bi Ahaditsi Sayyidil Anbiya’ wal Mursalin karya al-Imam Abu Al-Laith al-Samarqandi al-Hanafi (375H). Di samping kitab ringkasan ini, terdapat versi lain terjemahan Tanbih al-Ghafilin yang lebih lengkap yang masih dalam bentuk manuskrip.


Berikut beberapa kesimpulan yang saya perolehi berdasarkan pengamatan saya terhadap Tanbihul Ghafilin (Jawi) yang dicetak;


a)   Kitab ini merupakan kitab ringkasan bagi terjemahan Tanbihul Ghafilin susunan Syaikh Abdullah al-Fathani. Ini berdasarkan teks di awal kitab “Ku mulai mukhtashar ini (كملأي  مختصر اين )”, yang bermungkinan dari kata peringkasnya. Wallahu a’lam.


b)  Kitab ini ditulis pada 1184H. Berdasarkan petikan kata pengarangnya; “ Maka adapun kemudian dari itu. Maka adalah tatkala hijrah Nabi saw seribu seratus dulapan puluh empat tahun, maka sanya telah meminta kepada ku seorang daripada sahabatnya yang .... padaku menghimpunkan suatu risalah pada menyatakan ilmu hadis....”. Menurut pandangan saya, ini merupakan kata-kata penulis asal kitab, iaitu Syaikh Abdullah al-Fathani yang dipetik oleh peringkasnya. Manakala berdasarkan kenyataan al-Marhum Haji Wan Mohd Shaghir, tarikh ini adalah tahun kitab ini selesai ditulis. Wallahu a’lam.


c)      Di akhir kitab terjemahan Tanbih al-Ghafilin tercatat “ (تم هذا الكتاب يائت حديث يغ برنما تنبيه الغافلين فد وقت عشاء فد مالم ثلاث تيك هاري بولن شعبان فد تاهون سريب تيك راتس انم هجرة نبي صلى الله عليه وسلم)”. Di mana, dinyatakan selesai penulisan kitab ini pada malam selasa, 3 hb Sya’ban tahun 1306H. Berdasarkan jarak di antara tahun mula ditulis, iaitu tahun 1184H, dan tahun selesainya 1306H yang agak jauh, iaitu mengambil masa selama 122 tahun, ini menunjukkan teks terakhir kitab ini adalah kata-kata daripada peringkasnya. Wallahu a’lam.


d) Jika dianggap kitab ringkasan ini sememangnya ditulis oleh Syaikh Abdullah sendiri, kerana melihat kepada teks dalam muqaddimahnya;


" Lalu ada kemudian dari itu. Maka ketika Rasulullah SAW berumur seribu ratus dua puluh empat tahun, maka beliau meminta salah seorang sahabatnya yang.... Saya mengumpulkan sebuah pamflet untuk menyatakan pengetahuan hadits muwafakat tentang Sunnah wal Jama'ah tentang masalah saya pindah dari bahasa Arab ke Bahasa Melayu untuk menguntungkan dia jika bagi mereka yang tidak tahu bahasa Arab, maka persetujuan oleh faqir miskin dan bodoh yang tidak memiliki pengetahuan dan amal dalam kasus saya berpegang pada Allah Ta'ala, yaitu, Haji Abdullah adalah putra Abdul Mubin Syafi'i sektenya dan itu dibuat jika mukhtashar (ringkasan) tulus kepada hadits mulia-Nya dan saya menamakan hadits ini Tanbih al-Ghafilin .................. Jadi buku hadits inilah yang saya buat dua belas bab".


Maka teks di awal kitab “Ku mulai mukhtashar ini (كملأي  مختصر اين ) sebagaimana di nota (a) hingga akhir bab ke 12 adalah daripada penulisan Syaikh Abdullah al-Fathani sendiri. Manakala teks terakhir sebagaimana dalam nota (c) di atas, kemungkinan adalah kata-kata penyalin (nasikh) kitab ringkasan terjemahan Tanbihul Ghafilin ini. Wallahu a’lam.

Post a Comment for "تنبيه الغافلين"